USD: 27.47   EUR: 33.86   RUB: 0.48
Облачно

-3°C

Покровск

Облачно

rss shkvarkivkontakte shkvarkiodnoklassniki shkvarkif shkvarkiemeil shkvarki
   (099)778-69-78
(063)829-08-06
info@shkvarki.org

Ошибка: Нет статей для вывода на экран

2122

Реалізація і захист прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України

Вторник, 13 декабря 2016 18:19

У Конституції України проголошується: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю». Принципово важливим є визнання людини соціальною цінністю: адже це означає, що людина є цінністю не тільки для самої себе, а й для всього суспільства. 

Право на соціальний захист віднесено до основоположних прав і свобод. Захист непрацездатних та працездатних осіб, людей похилого віку, дітей та підтримка кожної людини, яка втратила джерела для існування з незалежних від неї причин, є загальновизнаним правилом державотворення в цивілізованому суспільстві і знаходить своє правове закріплення в Конституції України, міжнародних актах та рішеннях Європейського суду з прав людини.
Статті 1 та 3 Конституції України визначають, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
Конституційне право на соціальний захист включає право громадян на забезпечення їх у старості. Зокрема, пенсія за віком, за вислугу років та інші її види, що призначаються у зв’язку з трудовою діяльністю, заслужені попередньою працею і є однією з форм соціального захисту. Цим визначається зміст і характер обов’язку держави стосовно тих громадян, які набули право на одержання пенсії. Закріплюючи на конституційному рівні право на соціальний захист кожного громадянина, без будь-яких винятків, держава реалізує положення статті 24 Конституції України, відповідно до якої громадяни мають рівні конституційні права і не може бути обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статті, етнічного та соціального походження, майнового стану, місяця проживання, за мовними та іншими ознаками.
Стаття 46 Конституції закріплює право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.
Основним завданням Пенсійного фонду України є реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення, призначення (перерахунок) пенсій та підготовка документів для їх виплати; забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання.
Задля реалізації права громадян на соціальний захист в Добропільському об’єднаному управлінні ПФУ Донецької області функціонує окремий відділ з питань обслуговування та розгляду звернень громадян. Система «єдиного вікна», яка реалізована у цьому відділі, дозволяє покращити прийом громадян та їх обслуговування, забезпечує спрощення процедур отримання послуг, підвищення якості та комфортності їх надання, забезпечує відкритість та зрозумілість дій при їх отриманні.
Кожний громадянин, який звертається до органів Пенсійного фонду, має право на шанобливе ставлення до себе з боку працівників органів Пенсійного фонду; безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення; звертатись на особистий прийом до керівників та спеціалістів органів Пенсійного фонду; оскаржувати рішення органів Пенсійного фонду нижчого рівня до органів Фонду вищого рівня або в судовому порядку.
Одним з основних пріоритетів діяльності Пенсійного фонду України є підвищення якості обслуговування громадян. Зокрема, зменшення необхідності особистого відвідування і часу обслуговування, а також підвищення якості своєчасного та доступного інформування українців про зміни в пенсійному законодавстві, їхні права і обов`язки. З огляду на ці завдання функціонує веб-портал Пенсійного фонду України.
Щоб стати користувачем електронних послуг, достатньо один раз звернутися до управління ПФУ із заявою і отримати реєстраційний код (на підставі паспорту та ідентифікаційного коду). Користувачі веб-порталу в будь-який момент, маючи доступ до мережі інтернет, отримають можливість ознайомитися зі своїми індивідуальними даними про заробітну плату і страховий стаж, а пенсіонери можуть переглянути особисті пенсійні виплати. Крім того, в електронному виді можна подати скарги та заяви і дізнатися про хід їх розгляду.
Важливими джерелами інформації, які найбільш широко висвітлюють пріоритети державної пенсійної політики та стану її реалізації, є офіційні періодичні видання Пенсійного фонду України «Пенсійний кур’єр» та «Вісник Пенсійного фонду України», де висвітлюється інформація щодо питань пенсійного забезпечення громадян, реалізації прав та виконання обов’язків роботодавців та застрахованих осіб, а також можна отримати відповіді фахівців на різні проблемні питання.
З метою більш повної реалізації прав громадян, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо пенсійного забезпечення, начальником управління, його заступниками та спеціалістами управління постійно здійснюються особисті та виїзні прийоми громадян. Враховуючи важливість і необхідність соціального захисту непрацездатних осіб через вік або стан здоров’я, Добропільське об’єднане управління ПФУ Донецької області не зупиняється на досягнутому, продовжує відповідну роботу з населенням, забезпечує своєчасне реагування і розв’язання порушених громадянами питань в сфері пенсійного забезпечення. Кожному свідомому громадянину України необхідно пам’ятати, що усвідомлення своїх прав та вміння ними користуватись – є невід’ємною частиною якісного життя.

 

Завідувач юридичного сектору

Добропільського об’єднаного управління ПФУ Донецької області

А.Є. Ступак

Добавить комментарий

Реклама